ارزش های بنیادی

شرکت آرشام پارسه آناهیتا به عنوان یکی از برترین شرکت های فعال در زمینه سرامیک، اصول و ارزش­های بنیادی را در نظر دارد. ارزش­های بنیادی مورد نظر مدیران و کارکنان شرکت عبارتند از:

  • احترام به مشتریان و مشتری مداری
  • اهمیت دادن به کیفیت برتر
  • برخورداری از مدیریت دانش محور