تری پلی فسفات سدیم

تری پلی فسفات سدیم

557 397 apa

نمک­های معدنی و مشتقات اسیدهای معدنی ضعیف روانساز­های موثری در محلول­های آبی هستند. همواره باید مد نظر داشت، روانسازی خوب است که قدرمطلق پتانسیل زتا را افزایش دهد. یون­های فسفریک از جمله یون­هایی هستند که ترجیح می­دهند به ذرات رس چسبیده و بار منفی آن را افزایش دهند. از این طریق، قدر مطلق پتانسیل زتا نیز افزایش می­یابد. همچنین این آنیون­ها، می­توانند یون­های مزاحم را جذب کرده و کمپلکس تشکیل دهند. حضور یون سدیم نیز پتانسیل زتا را منفی­تر می­کند. ویسکوزیته دوغاب­های روان شده با پلی فسفات­ها، با گذشت زمان و افزایش دما، افزایش می­یابد.
مهمترین معیارها در انتخاب روانسازها عبارتند از: قیمت، اثر و پایداری
عموما در صنایع کاشی از مخلوط دو یا چند روانساز استفاده می­گردد، به عنوان مثال حضور تواما سیلیکات سدیم ارزان قیمت در کنار تاثیر شدید تری پلی فسفات سدیم راندمان روانسازی را افزایش می­دهد.
از جمله عوامل موثر بر روانسازی می­توان به pH ، سختی آب، زمان و دمای سایش و سرعت چرخش بالمیل اشاره نمود.

APA Ceram

یکی از عمده ترین صادرکنندگان تری پلی فسفات سدیم کشور چین می­باشد. آن طور که از آمار تولید کشور بر می­آید تری پلی فسفات سدیم سبک در صنایع سرامیک کشور مصرف قابل توجهی دارد. در این راستا گروه بازرگانی APA سعی بر عرضه تری پلی فسفات سدیم سبک بصورت گرانول با سه دانسیته کم، متوسط و بالا با کیفیت بالا از کشور چین و در نتیجه رشد کیفی جوامع صنعتی دارد. گروه بازرگانی آرشام علاوه بر تهیه تری پلی فسفات سدیم بر طبق استانداردهای تعیین شده، امکان ارائه خدمات جهت کنترل کیفیت، رفع عیوب خطوط تولید واحدهای صنعتی و مشاوره از مرحله تحویل تری پلی فسفات سدیم تا مرحله تولید را دارا می­باشد.