ماموریت شرکت

با توجه به جایگاه صنعت سرامیک در ایران و دنیا و چشم انداز شرکت آرشام پارسه آناهیتا سه ماموریت در راستای توسعه و پیشرفت شرکت تدوین گردیده است:

  • بدست آوردن نوآوری در زمینه صنعت سرامیک از طریق گسترش تحقیق و توسعه
  • حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی جهت تامین مواد اولیه صنعت سرامیک
  • خرید تکنولوژی جدید و ارائه محصولات متمایز