کربنات باریم

کربنات باریم

557 397 apa

کربنات باریم منبع تامین اکسید باریم می­باشد. اکسید باریم گدازآوری را افزایش می­دهد و شیشه را متراکم تر می­کند. کربنات باریم در دماهای بالای فریت سازی گدازآوری موثر می­باشد، اگرچه هرگاه به مقدار زیادی مصرف شود منجر به تبلور ناخواسته لعاب خواهد شد. اکسید باریم عمدتا در شیشه­های اپتیکی و شیشه کریستال به ­جای آهک یا سرب قرمز استفاده می­شود. شیشه­های حاوی باریم کاملا به سنگینی شیشه کریستال سربی نیستند ولی درخشندگی مشابهی به علت ضریب شکست بالا دارند. در صورتي که پخت لعاب در يک محيط اکسيدي انجام شود، اين ماده را مي­توان به جاي اکسيد سرب به کار برد. مقادير کم اين اکسيد موجب بهبود براقيت لعاب مي­شوند ولي اگر درصد اين اکسيد زياد شود اثر مات کنندگي دارد. اين اکسيد ماده اي سمي است و لعاب­هاي حاوي اين اکسيد نيز سمي اند. اگر چه اين اکسيد مشکلاتي براي لعاب در حين پخت ايجاد مي­کند ولي درهرصورت لعاب را سخت کرده و پايداري شيميايي آن را تغيير مي­دهد.
مزیت اصلی استفاده از باریم در مقایسه با سایر فلزات قلیایی خاکی در فریت یا لعاب درخشندگی سطح لعاب است و براقیت را افزایش می­دهد. این عنصر نقش با ارزشی در ایجاد لعاب­های بلورین ریزدانه مات بازی می­کند. عناصری مانند اکسید باریم، اکسید تیتانیم و اکسید کلسیم عمدتا به ترکیب فریت اضافه می­شوند و مصرف آنها به صورت خام کمتر دیده می­شود و علت این امر وجود مشکلاتی از قبیل ژله­ای شدن اکسید روی ناشی از تجزیه حرارتی کربنات کلسیم و باریم وترک خوردن لعاب در هنگام خروج گاز CO2 است.

APA Ceram

اکثر کربنات باریم مصرفی در صنایع سرامیک از کشور چین تامین می شود و گروه بازرگانی APA نیز اقدام به واردات و دپوی این محصول از بهترین و معتبرترین تامین کننده های چینی نموده است.